Games : Baldur’s Gate 3

"Baldur's Gate 3" เป็นเกมบทบาทสมมติที่พัฒนาโดย Larian Studios ซึ่งเป็นผู้สร้างเกม "Divinity: Original Sin" ซีรีส์ โดยเกมนี้เป็นภาคต่อของเกมบัลเดอร์เกท: ดากวิน และบัลเดอร์เกท II: แชดวิน ซึ่งเป็นเกมบทบาทดั้งเดิมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุคของเกมบทบาทคอมพิวเตอร์ในตอนแรกของทศวรรษ 1990 ถึง 2000 ความนิยมของ Baldur's Gate เป็นสิ่งที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเกมบทบาทยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาล เกม Baldur's Gate 3 เป็นเกมที่มีโลกและเนื้อเรื่องที่ใหญ่มาก ซึ่งเกิดขึ้นในโลกของ…