Game : Dota 2

"Dota 2" เป็นเกมแบบมัลติเพลเยอร์ออนไลน์บาทเทิลอารีน่า (MOBA) ที่ได้รับความนิยม ถูกพัฒนาและเผยแพร่โดยบริษัท Valve Corporation เป็นภาคต่อที่เป็นตัวเองของ "Defense of the Ancients" (DotA) mod สำหรับ "Warcraft III: Reign of Chaos" และ "The Frozen Throne" นี่คือคู่มือแบบเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการเล่น "เดือดตอน 2": ภาพรวมของ "เดือดตอน…