Games : New World

"New World" เป็นเกมออนไลน์แนว MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) ที่พัฒนาโดย Amazon Game Studios ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในปี ค.ศ. 2021 ซึ่งเป็นผลงานเกมที่สร้างขึ้นเพื่อการปลดปล่อยให้ผู้เล่นได้สำรวจโลกแห่งความลึกและการผจญภัยในสมัยที่มนุษย์ต้องการค้นพบแหล่งทรัพยากรใหม่ๆ ในเวลาเร็วมากเป็นผลจากความสามารถในการควบคุมอาณาเขตและการต่อสู้กันเองของต่างๆ ในโลกในช่วงศตวรรษที่ 17 ซึ่งในเกมผู้เล่นจะได้รับบทเป็นนักสำรวจที่ถูกส่งมาสำรวจและค้นพบเกาะ Aeternum หรือ "New World" ที่เป็นแหล่งทรัพยากรต่างๆ และมีอำนาจเวทมนตร์ที่มหาศาลในตัวเอง โดยผู้เล่นจะได้สร้างตัวละครขึ้นมาและเลือกใช้คลาสตัวละคร รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและอาวุธต่างๆ เพื่อปรับใช้กับการผจญภัยและการต่อสู้ในโลกแห่ง…